Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis nr. 2501/0041:38, Palangoje koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

2023-05-03

Informacija apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis nr. 2501/0041:38, Palangoje, detaliojo plano patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-227 (2012.08.09), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas:

Žemės sklypo adresas: Pavasario g. 46, Palanga.

  • Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
  • Žemės sklypo plotas. 0,1101 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt 

Projekto rengėjas: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1G, Palanga, tel. Nr.: +370 620 87911, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas: UAB „Wodlux“, L. Rėzos g. 25, Neringa. Tel. Nr. +370 656 44324, el. paštas: info@wodlux.lt

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

  • Numatoma įvažiavimo vieta į žemės sklypą iš esamos Pavasario gatvės.
  • Projektuojame žemės sklype numatomas statybos ribos keitimas.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-05-08 iki 2023-05-19 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-05-19 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-05-26 11:57