Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0019:81, Palangoje

2021-03-12

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-120 ,,Dėl teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0019:81, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-153.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-103 patvirtinto teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0019:81, Palangoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Ramiga“, įmonės kodas 300531705, Lubinų g. 113-1 Kaunas, LT-47222.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.

2020-10-15 Detaliojo plano koncepcijai pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, raštu Nr. (4.17)-D3-3187.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2021-03-22 iki 2021-04-02 imtinai Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-18-153; Gauti reikiamos informacijos parašius rengėjams el.paštu: [email protected], arba susipažinti su projektu galima adresu Švitrigailos g. 7-227, Vilnius (prieš atvykstant, prašome informuoti tel. nr. 8 675 45592). Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Atsižvelgiant į karantininį laikotarpį, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Projektas rengiamas supaprastinta tvarka, todėl viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-03-14 20:05