Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Basanavičiaus g. 47, Palangoje

2022-05-18

 

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Basanavičiaus g. 47, Palangoje, projektas. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-154.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 47, Palangoje.

2018-05-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-1618 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Detaliojo plano iniciatorius - UAB ,,Sitkuva“, Savanorių pr. 192, Kaunas.

Plano rengėjas: UAB "Vilniaus Archprojektas"; kodas: 120302352; Kalvarijų 1, Vilnius. Telefonas:  +370 5 275 30 03. El. paštas: bg@archprojektas.lt

Su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-26 iki 2022-06-08 imtinai:

internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;

Iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: bg@archprojektas.lt informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-06-02 iki 2022-06-08 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešas susirinkimas vyks 2022-06-09 11:00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,  Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-05-18 15:58