Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Vidaus (IVv kategorijos) laikino kelio, įvažiavimui į žemės sklypus Molo g. 42, 44, 46, 48, 50, Palangoje, supaprastinto statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene

2021-12-14

Informuojame apie vidaus (IVv kategorijos) laikino kelio, įvažiavimui į žemės sklypus Molo g. 42, 44, 46, 48, 50, Palangoje, supaprastinto statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

STATINIŲ STATYBOS VIETA: Nuo Ošupio tak. iki žemės sklypų Molo g. 42, 44, 46, 48, 50, Palangoje.

STATINIŲ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Vidaus IVv kategorijos laikino kelio pagrindinė naudojimo paskirtis - Susisiekimo komunikacijos - keliai (pagal STR 1.01.03:2017, IV skyrius, ketvirtas skirsnis, 8.1 punktas.

PROJEKTUOTOJAS: UAB „A22“, Liepų g. 48B, Klaipėda, tel. (8 616) 72219, el. p. a22architektai@gmail.com , projekto vadovas Aurelija Butrimavičienė

STATYTOJAS: Palangos miesto savivaldybės; įmonės kodas – 125196077; adresas: Vytauto g. 112, Palanga; tel. 8 (460) 48 705; el. paštas: administracija@palanga.lt

SUSIPAŽINDINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS: iki 2022-01-03 darbo dienomis, I-IV 8:00-17:00 val., V 8:00-15:45val., adresu Molo g. 44, Palangoje, iš anksto susitarus tel. (8 616) 72219; taip pat Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt

PASIŪLYMUS TEIKTI: Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos el. p. a22architektai@gmail.com

VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS*:

2022 m. sausio 03 d. 16.00-17.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, 4 aukšto fojė.

* jei tuo laiku bus draudžiamas susirinkimas dėl ekstremalios situacijos, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: meet.google.com/iyh-prrh-ssh.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija. 

Informacija atnaujinta 2021-12-14 10:26