Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą „Žemės sklypo Ošupio takas 3, Palangoje detaliojo plano“ koregavimą, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0014:71, Palangoje, rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p.

2021-10-15

Planuojama teritorija: žemės sklypas Ošupio tak. 3C, Palanga, kad. Nr. 2501/0014:71. Planuojamo sklypo plotas – 0,1500 ha. 

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.:(8 460) 48 705, (8 460) 41 406 , el. p.: [email protected] 

Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti). 

Projekto rengėjas: UAB " Ašis LT", į/k 305190325, Beržų g. 21, Vaineikiai, Kretingos raj. PV – Mindaugas Pleiris, architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 2181, el.paštas: asis.projektai@gmail.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detaliajame plane pažymėtame žemės sklype B nustatytą statybos zoną, statybos ribą ir liniją. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2021-11-09 d.). 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano koregavimo  rengėjui.

 

Aiškinamas raštas

Sprendiniai

 

Informacija atnaujinta 2021-10-15 15:56