Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gydymo paskirties pastato Kretingos g. 4, Palangoje, rekonstravimas ir paskirties keitimas į viešbučio paskirties pastatą“ projektinius pasiūlymus

2022-10-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gydymo paskirties pastato Kretingos g. 4, Palangoje, rekonstravimas ir paskirties keitimas į viešbučio paskirties pastatą“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kretingos g. 4, Palanga sklypo kad. nr.: 2501/0010028:158 Palangos m. k.v.;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis - Kita, Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos, Rekreacijos teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – gydymo paskirties (7.12), numatoma – Viešbučių (7.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban projects“ į.k. 304515463, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanprojects.lt,  Tel. Nr.: +37063322777;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

UAB „Tikroji vaivorykštė“;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Elektroniniu paštu justas@urbanprojects.lt arba Teatro g. 5-7, Vilnius 9.00-16.00 iki lapkričio 3 d. 15.00 val.

Internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/informuojame-apie-parengtus-vienbucio-gyvenamojo-namo-su-pagalbinio-ukio-pastatu-patrimpo-g.-16-palangoje-statybos-projekto-projektinius-pasiulymus/9919

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. lapkričio mėn. 3 d. 15.00 val. el. paštu: info@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu. Data: 2022-11-03 15:00 val. Susirinkimo vieta: Vytauto g. 112, Palanga.

Vaizdo transliavimo nuoroda https://tinyurl.com/2vs4yztn  

Posėdžio ID: 324 273 297 807. Slaptažodis: KpQYWU

Programa, kuria bus transliuojama: Microsoft Teams

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-10-14 15:19