Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Maitinimo paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 5, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-07-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Maitinimo paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 5, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., J. Basanavičiaus g. 5, kadastrinis Nr.: 2501/0031:36; sklypo plotas 0,1168 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji (maitinimo paskirties pastatas 7.5.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius Tomas Knieža,

tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt

Statytojas: UAB „Virintos vingis“.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2023-07-20

Tel.: 8-620-87911, el. paštas info@baltijosprojektai.lt

Viešas susirinkimas įvyks 2023-07-20 16 val.

Susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdų nuorodoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb28114b928947d8be21dbbe7ea94718%40thread.tacv2/1688034431091?context=%7b%22Tid%22%3a%2252a46537-ef50-4402-aa0c-72ba4d2928b9%22%2c%22Oid%22%3a%2245f54f16-ed2a-428e-9387-8f2a29a077c0%22%7d

Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu info@baltijosprojektai.lt  tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-07-03 09:20