Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūrą Kopų g. 13, Palangoje

2022-05-18

Informuojame, kad skelbiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka.

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (LR AM 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8) 318.3 ir 318.3.6 punktais, bei Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punktu –rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, koregavimo žemės sklype Kopų g. 13, Palangoje, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. A1-566 korektūra. Koreguojama statybos zona ir statybos riba, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų, supaprastinta tvarka.

Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami.

Koreguojama:

  • statybos zona ir statybos riba. Korekcijos atliekamos siekiant kuo racionaliau išnaudoti sklypą. Korektūros metu taip pat numatoma pastato konsolinės (balkonų) dalies statybos zona. Planuojama statybos riba nebus arčiau kaip 3 m nuo sklypo ribos.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „LTU INVEST“, adresas – Žalgirio g. 114, Vilnius, telefonas: +37061035144, el.p – n.rolandas@gmail.com.

Plano rengėjas: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 628977, Tel.: +37061035144, E. paštas: n.rolandas@gmail.com.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-05-30 iki 2022-06-10 imtinai:

internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;

iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected] , informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-06-06 iki 2022-06-10 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-05-18 14:53