Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradedamas rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Jonpaparčio g. 25, Palangoje

2023-11-07

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Jonpaparčio g. 25, Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-23-633

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Jonpaparčio g. 25, Palangoje. Plotas: 0,2001 ha.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38 patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas planuojamoje teritorijoje

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos įsakymu 2023-07-24 Nr. (4.1.E) A1-1008.

SPAV: vadovaujantis planavimo darbų programa - neatliekamas. Sprendimo pagrindas – Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2014m. Gruodžio 23d. Nutairmu Nr. 1467.

Koncepcija: nerengiama.

Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-07  įsakymas Nr. (4.1.E) A1-847.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023m. IV ketvirtis - 2024m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: LITGRID AB. El. pastas info@litgrid.eu

Plano rengėjas – MB "Studija pazo", Ramioji g. 4-8, Klaipėda. Tel. 8-675-33877. El. paštas: info@archpazo.lt. Projekto vadovas – architektas Laimonas Bogušas.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2023-11-07 14:53