Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengiamus projektinius pasiūlymus Klaipėdos pl. 1, Palangoje.

2022-03-24

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimas iš vieno buto gyvenamojo namo į dviejų butų gyvenamąjį namą (unikalus nr.: 2593-5002-0019), pastato- tvarto (unikalus nr.: 2593-5002-0020), pagalbinio ūkio pastatų sujungimas (unikalus nr.: 2593-5002-0040 ir unikalus nr.: 2593-5002-0051) ir pagalbinio ūkio pastato – viralinės (unikalus nr.: 2593-5002-0062), adresu Palanga, Klaipėdos pl. 1, rekonstravimo projektas.“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas „Vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimas iš vieno buto gyvenamojo namo į dviejų butų gyvenamąjį namą (unikalus nr.: 2593-5002-0019), pastato- tvarto (unikalus nr.: 2593-5002-0020), pagalbinio ūkio pastatų sujungimas (unikalus nr.: 2593-5002-0040 ir unikalus nr.: 2593-5002-0051) ir pagalbinio ūkio pastato – viralinės (unikalus nr.: 2593-5002-0062), adresu Palanga, Klaipėdos pl. 1, rekonstravimo projektas projektinis pasiūlymas“

Statybvietės adresas - Palanga, Klaipėdos pl. 1 ,žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0037:15.

Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Žemės sklypo naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinio naudojimo paskirtis - Dvibutis gyvenamasis namas su priklausiniais.

Rekonstruojami pastatai:

Ūkinis pastatas (paskirtis -kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms), kategorija – nesudėtingas. Būsima kategorija -neypatingas.

Viralinė (paskirtis - kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms), kategorija – nesudėtingas.

Vienbutis gyvenamasis namas. Būsimas pavadinimas dvibutis gyvenamasis namas (paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai). Būsima paskirti - gyvenamoji (dviejų butų pastatai), kategorija – neypatingas.  

Ūkinis pastatas (paskirtis -kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms), kategorija – neypatingas. Tvartas (paskirtis - tvartas), kategorija – neypatingas.

Projektinių pasiūlymų rengėjas - UAB Projektavimas ir dizainas Maumedžių g. 21B, Vilnius, tel. +37061236005, e. paštas projektavimasirdizainas@gmail.com. Architektas – Daiva Urbanavičienė (kvalifikacijos atestatas A2113), tel. +37061236005, el. paštas projektavimasirdizainas@gmail.com

Statytojas -R.J.

Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima A. Mickevičiaus 11B Pabradė, Švenčionių r.sav., Tel. +37061236005, e. paštas projektavimasirdizainas@gmail.com

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2022 m. balandžio 11 d. 12:00 val., A. Mickevičiaus g. 11B, Pabradė, Švenčionių r. sav.  bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 11 d., 15:00 val. Palangos m. sav., Palanga, Vytauto g., 112 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-24 16:42