Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Daugiabučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Ašaralio g. 4. Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-10-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Daugiabučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Ašaralio g. 4, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ašaralio g. 4, kadastrinis Nr. 2501/0024:302; sklypo plotas 0,1499 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimos ir daugiau (6.3).

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui UAB „Vakarų regiono projektai“ el. paštu: info@vrprojektai.lt

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: rgpalanga@gmail.com. Architektė Iveta Švambarienė, tel 8-604-04568, el paštas: iveta.vrp@gmail.com.

Statytojas: UAB „City home“.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info@vrprojektai.lt, tel. 8-698-83701, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2022-11-03. Viešas susirinkimas įvyks 2022-11-04 15.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-10-14 15:43