Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Rožių tak. 36 ( sklypo kad. Nr. 2501/0040:306), statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-09-01

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Rožių tak. 36 ( sklypo kad. Nr. 2501/0040:306), statybos projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Palanga, Rožių tak. 36 (sklypo kad. Nr. 2501/0040:306), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Palanga, Rožių tak. 36 (sklypo kad. Nr. 2501/0040:306);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: PV Ieva Pavilonė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 2218, Arch. Greta Laiškonytė, kvalifikacijos atestatas Nr. 012065, Vilniaus m., Antakalnio g. 37-32, el. paštas: greta.l@studijazet.lt, tel.Nr : +370 601 40670;

Statytojas: R.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) arba Palangos miesto savivaldybėje adresu Vytauto g. 112, Palanga (darbo dienomis, nuo 08.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-20 16:00 val.

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/7286375191?pwd=RG8ybzV1cFhTN3BqVmxGdGtlRHVQQT09

Meeting ID: 728 637 5191

Passcode: V8XcZk

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-01 14:21