Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros koregavimas žemės sklype Latgalos g. 4A, Palangoje

2023-01-13

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros koregavimas žemės sklype Latgalos g. 4A, Palangoje.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-25-21-460.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-27 įsakymas Nr. A1-1052 „Dėl Monciškių gyvenvietės detaliojo išplanavimo projekto korektūros koregavimo žemės sklype Latgalos g. 4A, Palangoje“.

Projekto uždaviniai ir tikslai:

Uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros, patvirtintos Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.6 punktu, koregavimas žemės sklype Latgalos g. 4A, Palangoje.

Papildomi planavimo uždaviniai – nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Detaliojo plano organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Nr. 8 460 48705,  8 460 41406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Žemės ūkio duomenų centro Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 306205513, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: greta.sakaviciene@zudc.lt.

Koncepcija: rengiama.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir TPDRIS www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2023-01-13 13:25