Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Trijų gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų Medvalakio g. 25B, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-09-12

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Trijų gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų Medvalakio g. 25B, Palangoje statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Medvalakio g. 25b, Palanga, Unik. nr.: 4400-5074-6559, kadastro Nr.: 2501/0023:170 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai (6.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Archipoint LT, UAB

Projekto vadovas Raimundas Kukarskas, info@archipoint.lt, +37061024316

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

DEPEKA, UAB

Gedimino pr. 54A-3, LT-01110, Vilnius,

tel. +370 61591010

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Archipoint LT, UAB

A.Vivulskio g. 41-113, Vilnius

tel. +37061024316, el.p. info@archipoint.lt 

Laikas: iki 2022-09-29 (I-V 10:00-12:00 / 14:00 – 16:00 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-09-29, 16:00

Raštu A.Vivulskio g. 41-113, Vilnius ir el.paštu info@archipoint.lt;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per internetinę transliaciją, pagal nuorodą - https://us06web.zoom.us/j/87193343372

Laikas: 2022-09-29 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-09-12 10:07