Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų Klevų g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0038:207) ir Klevų g. 10 (kadastrinis Nr. 2501/0038:35), Palangoje

2022-01-06

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų Klevų g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0038:207) ir Klevų g. 10 (kadastrinis Nr. 2501/0038:35),  Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-362 (2015-12-23), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Palanga, Klevų g. 6, kadastrinis Nr. 2501/0038:207, kurio plotas – 0,12 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt 

Projekto rengėjas: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1G, Palanga, tel. Nr.: +370 620 87911, el. paštas: info@baltijos projektai.lt

Projekto užsakovas: M. D; D. D (fiziniai asmenys)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane įvažiavimo vieta į žemės sklypą Nr. 1 (Klevų g. 6), bei koreguojama esama statybos riba (statomų statinių zona). Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-01-28 d. imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-01-06 09:29