Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Šviesos g., Ošupio tako ir valstybinio miško, Palangoje detaliojo plano projektą.

2020-04-28

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp Šviesos g., Ošupio tako ir valstybinio miško, Palangoje detaliojo plano projektas. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-133.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu  Nr. A1-299.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti,numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis.

Taikoma bendra teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: A.K. ir D.K., Galinio pylimo 7-20, Klaipėda; bernardas.kemundris@gmail.com.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2024-05-14 11:32