Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dviejų butų gyvenamojo namo ir dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Palanga, Kutninkų g. 22, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-07-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Dviejų butų gyvenamojo namo ir dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Palanga, Kutninkų g. 22, statybos projekto“  projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palanga, Kutninkų g. 22, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0016:226 Palangos m.k.v.; sklypo plotas 0,2000 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms;  7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, Klaipėda. Tel. +370 464 93322, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Statytojas: D. L. ir  S. L. (fiziniai asmenys).

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iš anksto susitarus UAB “Kartografiniai projektai” patalpose, Gegužės g. 1, Klaipėda, darbo laiku 8:00 – 17:00 val., Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt, tel.: +370 464 93322 iki 2022-08-03.

Viešas susirinkimas įvyks 2022-08-03,  15:00 val. Palangos  miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-13 13:04