Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje

2023-05-03

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje, (TPDRIS: K-VT-25-20-396) pakoreguotus sprendinius pagal viešo svarstymo metu pateiktas ir aptartas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas J.Basanavičiaus g. 9, Palangoje. Plotas – 0,3185 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: UAB ,,Mitnas“, Linkmenų g. 5, LT-09300, VILNIUS;  Tel. 8 65094710; El. darius@prenta.lt

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo pagrindas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A1-1167.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 9, Palangoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-05-26 11:55