Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, teritorijoje tarp Didžiosios gatvės ir Rąžės upės, Palangoje, keitimą

2023-06-06

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto,  teritorijoje tarp Didžiosios gatvės ir Rąžės upės, Palangoje, keitimo  pakoreguotus sprendinius pagal teritorijų planavimo komisijos narių – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-04-06 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG271847. Į pateiktas pastabas atsižvelgta.

Pakoreguoti detaliojo plano sprendiniai įkelti į TPDRIS www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-593).

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Langės langai“

Plano rengėjas: UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Planavimo pagrindas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. A1-1377.

Planuojama teritorija: Teritorija tarp Didžiosios gatvės ir Rąžės upės, Palangoje, plotas apie 1.6538 ha.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas planuojamoje teritorijoje.

Informacija atnaujinta 2023-06-06 13:18