Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Žemės sklypų, Maironio g. 50, 50A, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Maironio g. 50, Palangoje

2023-05-16

I

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) – Žemės sklypų, Maironio g. 50, 50A, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maironio g. 50, Palangoje. TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-21-462.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai

detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai

optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų, naudojimo būdo nustatymas, žemės sklypų Maironio g. 50, 50A, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-112, koregavimas žemės sklype Maironio g. 50, Palangoje. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A1-1053.

Projekto rengimo terminas (preliminarus)

2024 m. III ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius:

UAB „NT era“.

Plano rengėjas

UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-05-19 10:19