Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie pritarimą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony link jungties ir 330 kv skirstyklos ,,Darbėnai‘‘ statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai

2021-02-02

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110 pritarta ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.

Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu.

Vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas  - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą ir SPAV teikia – vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110, Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

Informacija atnaujinta 2021-03-14 20:06