Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato, Vanagupės g. 9C, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-05-20

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinio projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastato, Vanagupės g. 9C, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vanagupės g. 9C, Palanga, sklypo kad. nr.: 2501/0021:99 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

UAB „Sorensen invest“,  Vėžių g. 10-1, LT-00186 Palanga

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects”, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2022m. birželio mėn. 07 d., suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. birželio mėn. 07 d. el. paštu: grete@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Palangos miesto savivaldybės patalpose Vytauto g. 112, Palanga Data: 2022-06-07 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-05-20 08:49