Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie parengtus projektinius pasiūlymus „Svečių namų, Vaivorykštės g. 37, Palangoje, statybos projektas“ .

2022-01-17

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir
visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra
skelbiamas Svečių namų, Vaivorykštės g. 37, Palangoje, statybos projektinių pasiūlymų
visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Naudoudojimo būdas: Komercinės
paskirties objektų teritorijos.
Statinio naudojimo paskirtis- 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio
apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai), vadovaujantis STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, vykdanti veiklą pagal nuolatinio
Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 700207, Projekto vadovas:
Margarita Juškienė, atestato Nr. A184.
Statytojas: UAB „Kurorto investicijos“, į.k.303057835
Projektinių pasiūlymų tikslas – Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros
ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus
statinio projektavimą.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos savivaldybės interneto svetainėje,
pas projektinių pasiūlymų rengėją adresu: M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis
9.00-18.00 val., iki 2022-01-28, iš anksto susitarus tel.: 8-670-16280, arba viešojo
susirinkimo metu.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu
paštu: margarita.juskiene @gmail.com, registruotu paštu adresu: M.Valančiaus g.21 LT-
44275 Kaunas, Margaritai Juškienei.
Viešas susirinkimas numatytas 2022-01-28, 15.00 val. adresu: Vytauto g. 112, LT-00153
Palanga, tačiau
LR paskelbtos ekstremalios situacijos metu v iešasis susirinkimas vyks 2022-01-28
vaizdo konferencijos būdu 18 val. jungiantis per nuorodą:
https://us04web.zoom.us/j/79765595598?pwd=mZO2RinZN2Nyy2gMgAljnCR9QOk-eE.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-10 11:15