Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie pakoreguotą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 85, Palangoje

2022-12-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 85, Palangoje, (TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-156), pagal teritorijų planavimo komisijos narių – AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022-08-24 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG238672, Aplinkos apsaugos agentūros 2022-08-29 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG239248, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-09-05 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG240300.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: žemės sklypas adresu Vytauto g. 85, Palangoje, plotas – 0,4062 ha.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Palangos komunalinis ūkis“.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-16 įsakymas Nr. A1-284 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žrmės sklype Vytauto g. 85, Palangoje“, 2021-03-25 įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 85, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: ptimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų, naudojimo būdo nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Inžinerinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-01-11 08:57