Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus sprendimą dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2022-11-17

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 16 punkto nuostatomis, informuojame apie Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-1795 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą neatlikti Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimą.

Dėl sprendimo priėmimo motyvų, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 34 113, faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. p. administracija@palanga.lt, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-RJ-25-21-61.

Įsakymas

Informacija atnaujinta 2022-11-17 13:07