Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje

2020-11-26

Informuojame, kad rengiamasžemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje, projektas.

Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-610.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. Nr. A1-1456.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai –  optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 333 patvirtinto žemės sklypo Birutės al. 52, 54, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, 3, 5, Meilės al. 11, 13 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Meilės al. 11A, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. IV ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: G. S.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2020-11-26 15:24