Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje detalųjį planą

2023-05-29

Informuojame visuomenę apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje detalųjį planą.
TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-22-1012.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A1-1806.
Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pertvarkyti žemės sklypą, žemės sklypo padalinimas teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 ,,Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktu, koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje. Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-11-25 Nr. (4.1 E) A1-1849. Koncepcija patvirtinta 2023-05-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje koncepcijos“ Nr. (8.6 E) D3-1807. Su projektu galima susipažinti nuo 2023-06-05 iki 2023-06-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose, iš anksto susitarus. Informacija suteikiama ir parašius el. paštu: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com, ar paskambinus tel. Nr. +370 683 80514. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8 460 48708, el. paštas: architektas@palanga.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-12 iki 2023-06-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-06-20, 15 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8 460 48705, faks. 8 460 40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-05-29 14:03