Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame kad parengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pylimo g. 11, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-20-667) sprendiniai

2023-08-17

Informuojame kad parengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pylimo g. 11, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-20-667) sprendiniai.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Pylimo g. 11, Palanga (kad. Nr. 2501/0005:179). Planuojamas plotas – 0,4923 ha..

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, el. p. administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-18 įsakymas Nr. A1-1836 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pylimo g. 11, Palangoje“; 2021-02-23 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-23 įsakymu Nr. A1-1851 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pylimo g. 11, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38  punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-07-05 raštu Nr. (4.17 E) D3-2316 pritarė Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pylimo g. 11, Palangoje koncepcijai.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-09-04 iki 2023-09-15 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-20-667). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-09-11 iki 2023-09-15 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Viešas projekto svarstymas vyks 2023-09-18, 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-09-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-20-667).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-08-17 14:08