Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie „Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype kadastrinis Nr.2501/0017:655, Palangoje, statybos projektas“ projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene

2021-12-30

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype kadastrinis Nr.2501/0017:655, Palangoje, statybos projektas“, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

STATINIŲ STATYBOS VIETA: žemės skl. kad. Nr. 2501/0017:655 (prie Vaivorykštės g., Palangoje)

STATINIŲ NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Projektuojamo statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštelė) [12.].

PROJEKTUOTOJAS:

UAB „A22“, Liepų g. 48B, Klaipėda, tel. (8 616) 72219, el. p. a22architektai@gmail.com , projekto vadovas Aurelija Butrimavičienė

STATYTOJAS:

Fizinis asmuo H. T.

SUSIPAŽINDINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS:

iki 2022-01-17 darbo dienomis, I-IV 8:00-17:00 val., V 8:00-15:45val., adresu šalia Vaivorykštės g. 68, Palangoje, iš anksto susitarus tel. (8 616) 72219; taip pat Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt

PASIŪLYMUS TEIKTI:

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos el. p. a22architektai@gmail.com

VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS*:

2022 m. sausio 17 d. 15.00-16.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, 4 aukšto fojė.

* jei tuo laiku bus draudžiamas susirinkimas dėl ekstremalios situacijos, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: meet.google.com/wzg-ivcz-aqi.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-12-30 15:48