Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Inžinerinių tinklų ir kiemo aikštelės naujos statybos, kiemo aikštelės rekonstravimo Birutės al. 35, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-06-16

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų „Inžinerinių tinklų (9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7) ir kiemo aikštelės naujos statybos, kiemo aikštelės (unik. Nr. 2593-0000-5066) rekonstravimo Birutės al. 35, Palangoje, projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7) ir kiemo aikštelės naujos statybos, kiemo aikštelės (unik. Nr. 2593-0000-5066) rekonstravimo   Birutės al. 35, Palangoje, projektas

Statinio statybvietės adresas: Birutės al. 35, Palanga

Žemės sklypo kad. Nr. 2501/0031:94

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: Nesudėtingi statiniai

Projektuotojas:  UAB "Pažangios architektūrinės mintys", projekto vadovas, architektas Gintautas Pamerneckis, el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt, tel.: +37068117771

Statytojas: Viniaus universitetas, adresas: Universiteto g. 3, Vilnius, el. paštas: rasa.rozanskiene@tvpc.vu.lt, tel. Nr.: +37068622623

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:    Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt. UAB "Pažangios architektūrinės mintys" patalpose,    Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1, darbo laiku 09.00 - 16.00 iki 2023-07-04 (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), tel. Nr.: +37068117771

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu: [email protected] iki 2023-07-04

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2023-07-04 15:00 val., nuotoliniu būdu per zoom.com platformą. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/72273354758?pwd=VPF99fOB1bxyl4a4JxSvBDDbFaOWQa.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-06-16 09:45