Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio pastato Kęstučio g. 21, Palangoje. Nauja statyba.” projektinius pasiūlymus.

2022-03-01

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatas dėl visuomenės informavimo apie numatoma statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant  statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Poilsio pastatas Kęstučio g. 21, Palangoje. Nauja statyba.” projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo adresas – Kęstučio g. 21 (kadastrinis Nr. 2501/0031:208), Palanga. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos.

Statybos rūšis – nauja statyba pagal STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”, V skyriaus 8 punktą.

Statinio paskirtis –  negyvenamosios paskirties grupės, poilsio paskirties pastatas (7.13 pogrupis).

Projekto rengėjas ir projekto vadovas – Architektas Donatas Rakauskas (kvalifikacijos atestatas A749) tel. 865556445, el.p. drakauskas@icloud.com.

Statytojas –  UAB „Avolonas”, Vanagupės g. 7i-2, Palanga, tel. 869099992, el.p. projektai@avolonas.lt

Susipažinimo projektiniais pasiūlymais  adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022 kovo 01 d. iki 2022 kovo 21 d. imtinai. Adresu Žvejų g. 29A-4, Palanga; tel. 869099992, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (dėl susitikimo pasiskambinti), interneto svetainėje www.palanga.lt ir portale www.planuojustatau.lt

 Informacija iki kada ir kai piki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti paštu Donatas Rakauskas, Žvejų g. 29A-4, Palanga, tel. 8655 56445 ir el. Paštu drakauskas@icloud.com ir/arba projektai@avolonas.lt

Kur ir kada vyks viešas projekto svarstymas: 2022 kovo mėn. 21 d. 16:00 val. Palangos m. savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Adresas Vytauto g. 112, Palanga (4 aukštas). Norintys dalyvauti siunčia pranešimą registracijai el.p. projektai@avolonas.lt. Jeigu bus paskelbtas visuotinis karantinas, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://bit.ly/3hdNDOU

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-01 11:33