Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą Žemės sklypo Klaipėdos pl. 25, Palangoje detaliojo plano koregavimą

2022-03-02

Informacija apie rengiamą Žemės sklypo Klaipėdos pl. 25,  Palangoje  detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T2-261, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Žemės sklypo Klaipėdos pl. 25,  Palangoje  detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T2-261, įvažiavimo, statinių statybos ribos ir statybos zonos koregavimo projektas.

Objekto adresas: Palangos m., Klaipėdos pl. 25, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0037:11 Palangos m. k. v., unikalus Nr. 2501-0037-0011. Žemės sklypas yra 0,0600 ha ploto.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

Projekto užsakovas: V. G. ir A. G.

Projekto rengėjas: Andriaus Jašino individuali veikla Nr. 602761, tel.: +370 650 37011, el.p.: jasinas_andrius@yahoo.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Įvažiavimo, statybos zonos ir statybos ribos koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-10 iki 2022-03-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Palangos miesto savivaldybės patalpose (adresas: Vytauto g. 112, Palanga) ir interneto svetainėje www.palanga.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Šermukšnių g. 16, Klaipėda, tel. 8 650 37011 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-03-02 13:53