Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kęstučio g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo projektas.

2021-01-20

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kęstučio g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo projektas.

Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-710.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-1722.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo Kęstučio g. 21, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 14, koregavimas.

2020-12-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė žemės sklypo Kęstučio g. 21, Palangoje, detaliojo plano koregavimo koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-4294.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-01-28 iki 2021-02-10 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), gauti reikiamos informacijos parašius rengėjams el.paštu: daiva.makutenaite@gmail.com ar tel. 8-698-71080. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas:architektas@palanga.lt.

Atsižvelgiant į karantininį laikotarpį, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas:administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros  daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Pasėkmių vertinimas

Informacija atnaujinta 2021-01-20 16:27