Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projekto „Poilsio paskirties pastatų statybos ir esamo pastato (unik.nr. 2597-7001-7016) rekonstravimo projektas, Užkanavės g. 33, Palangoje“ projektinius pasiūlymus.

2022-11-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Poilsio paskirties pastatų statybos ir esamo pastato (unik.nr. 2597-7001-7016) rekonstravimo projektas, Užkanavės g. 33, Palangoje“  projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Adresas: Užkanavės g. 33, Palanga

Sklypo kad. Nr.: 2501/0017:18

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT (kita);

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Naujai projektuojamų pastatų paskirtis – poilsio.

Rekonstruojamo pastato paskirtis – poilsio, rekonstravimo metu paskirtis nekeičiama.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Darius Steponavičius

darius.steponavicius@heima.lt

+370 616 00186

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB "Kopų slėnis" Įm.k. 305645189

Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius - arnas.busmanas@sbaurban.lt , +37061920511

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas: Studija „Heima“, MB, T. Ševčenkos st. 16K, 03111 Vilnius

Telefono numeris: +370 616 00186

Laikas: darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

Su projektiniais pasiūlymais taip pat galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-12-09, 15 val. registruotu laišku adresu: Studija „Heima“, MB, T. Ševčenkos st. 16K, 03111 Vilnius arba elektroninio pašto adresu: darius.steponavicius@heima.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo į viešą susirinkimą nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-6qrDkoHNZQ4k0mvLcUum-pNNN3vfnE

Viešasis susirinkimo data ir laikas: 2022-12-09, 15 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-21 09:06