Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą, Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvės, Palangoje

2021-08-19

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvės, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-57.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti..     Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalijimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano,  patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T2-309, keitimas planuojamoje teritorijoje.

2021-08-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė    Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvės, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (8.6.E)-D3-2804.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-08-30 iki 2021-09-13   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-09-06 iki 2021-09-13 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.   Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2021-09-14,  10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-08-19 15:33