Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą (TPD)- Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje.

2020-12-16

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD)- Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-537.
TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas;
Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje.
2020-11-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17) D3-3642.
Su projektu galima susipažinti nuo 2020-12-22 iki 2021-01-07 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Ribiškių sodų 3-ioji g. 49, Vilnius, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu:
[email protected], ar tel. 8-618-11933; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.
Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2020-12-22 iki 2021-01-07 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2020-01-08, 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.
Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/89140581912
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Studija PS“, Ribiškių sodų
3-ioji g. 49, Vilnius, tel. 8-618-11933 el.paštas: pauliusarch@yahoo.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-12-16 08:16