Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Parengtas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje

2023-02-03

Informuojame apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-22-336) 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šventosios g. 14, Palanga (kad. Nr. 2501/0005:203). Planuojamas plotas – 0,3904 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, el. p. administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymas Nr. A1-571 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje“, 2023-01-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl direktoriaus 2022-04-15 įsakymo Nr. A1-571 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje“ pakeitimo.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-01-16 raštu Nr. (4.17 E) D3-211 pritarė Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje koncepcijai.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-336). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-21 iki 2023-02-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Viešas projekto svarstymas vyks 2023-02-28, 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-336).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai

 Aiškinamas raštas

 

 

Informacija atnaujinta 2023-02-03 14:49