Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje

2023-09-13

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Ajerų g. 30 (kad. Nr. 2501/0024:181), Ajerų g. 32 (kad. Nr. 2501/0024:153), Palangoje. Planuojamas plotas – apie 0,6750 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, www.palanga.lt, Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, El. p. administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. AD1-1457 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje“.

Planavimo tikslai: Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalinimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje.

Koncepcijai pritarta 2023-08-16 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (4.17 E) D3-2739 „dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje detaliojo plano koncepcijos“.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-09-05 Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. (18.8.) ATPS1-284.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-21 iki 2023-10-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-19-45). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-21 iki 2023-09-28 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-10-05 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/84581798279?pwd=b096eXkzRFAwUm9jWVRsTzhhUmExZz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-09-13 08:50