Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus dvibučių gyvenamųjų namų (6.2.), Sergiškių g. 19, Palangoje, projektinius pasiūlymus

2021-12-30

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Dvibučių gyvenamųjų namų, Sergiškių g. 19, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Sergiškių g. 19, kadastrinis Nr: 2501/0016:526, sklypo plotas 0,1000 ha. 

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučiu gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (6.2.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui UAB „Vakarų regiono projektai“ el. paštu: info@vrprojektai.lt

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: rgpalanga@gmail.com

Statytojas: M. G., G. G., G. U., D. U.      

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info.vrp@gmail.com,  tel. 8-698-83701, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2022-01-14. Viešas susirinkimas įvyks 2022-01-17 15.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:35