Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Palanga, Topolių g. 18, rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-08-12

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Palanga, Topolių g. 18, rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Palanga, Topolių g. 18. Žemės sklypo kad. nr. 2501/0005:140.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (esama): Pastatas nr. 1, unik. Nr. 2597-2002-8018: gyvenamoji - 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Pastatas nr. 2, unik. Nr. 2597-2002-8020: negyvenamoji - 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Statinio naudojimo paskirtis (projektuojama): Pastatas nr. 1, unik. Nr. 2597-2002-8018: negyvenamoji - 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatas. Pastatas nr. 2, unik. Nr. 2597-2002-8020: gyvenamoji - 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; gyvenamosios teritorijos.

Projektuotojas: MB „Baltas kvadratas“, į.k. 304754794, įgaliotas atstovas Vytis Cibulskis, el. p.: vytis.cibulskis@gmail.com, tel. nr. 865770766.

Statinio architektas: PV, architektas - Vytis Cibulskis, el. p.: vytis.cibulskis@gmail.com, tel. nr. 865770766.

Statytojas: D.A..

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Klaipėda, Bokštų g. 9-38; tel. nr. 865770766; darbo dienomis 13.00 - 17.00 val.; https://www.palanga.lt/

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2022-09-02 el. p. vytis.cibulskis@gmail.com

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2022-09-02 16:00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/rbx-imgk-ccs

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-08-12 10:30