Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato (7.13) Vilties tako g. 9, Palangoje, statybos projektas” projektinius pasiūlymus.

2022-01-17

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių
projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“
nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Poilsio paskirties pastato (7.13) Vilties
tako g. 9, Palangoje, statybos projektas”
Statinio adresas – Vilties tako g. 9, Palanga.
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 2501/0010:113 Palangos m.k.v.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos.
Būsima statinių naudojimo paskirtis – Poilsio paskirties pastatų (7.13).
Statybos rūšis – naujo statinio statyba.
Statinių kategorija – neypatingi statiniai.
Projektuotojas – MB “Urbanistinė architektūra”, el. paštas: p.dzervus@gmail.com
Projekto vadovas, statinio architektas – Petras Džervus, atest. Nr. A 1841, mob. tel.:
+370 679 01572
Statytojas – UAB “MS Investment”, atstovaujama direktoriaus M.Š.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-02-01 darbo dienomis nuo 10:00 iki
17:00 val. adresu Turgaus a. 21, Klaipėda arba Palangos savivaldybės internetinėje svetainėje
– www.palanga.lt, skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu
paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo
susirinkimo metu.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos
pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės,
kuo grindžiamas pasiūlymas.
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas
organizuojamas naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje
tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu) 2022 m. vasario 01 d., 15.00
val.
Prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/89518206026?pwd=VGpKZFNpRDdNUE43YXl1aFAwMUFiQT09
Meeting ID: 895 1820 6026
Prisijungimo slaptažodis: F254A7
Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto
adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-01-17 09:57