Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Basanavičiaus g. 48, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-17-153) supaprastinta tvarka pagal Teritorijų planavimos įstatymą 28 str. 9d.

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą...
2023-11-22

INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO J.BASANAVIČIAUS G. 48 , PALANGOJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28STR. 9D.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 2501/0031:78), J. Basanavičiaus g. 48, Palanga.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 48, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-17-153)

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. A1-1256 patvirtinto žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 48, Palangoje detaliojo plano tvirtinimas

Planavimo tikslai: Pakoreguoti įvažiavimo vietą.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,Palanga, www.palanga.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „AEXN“ į/k. 300120935, A. Strazdelio g. 3-101, LT-02100 Vilnius, el.paštas valdemaras@aexn.lt; +370 685 20297.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: Pagal "Teritorijų planavimo įstatymą" ir "Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo" nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-22 iki 2023-12-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu (prieš tai susitarus telefonu). Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2023-11-22 16:15