Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie „Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų - svečių namų, Vaivorykštės g. 68A, Palangoje, statybos projektas“ projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene

2021-12-30

 

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų - svečių namų, Vaivorykštės g. 68A, Palangoje, statybos projektas“, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

STATINIŲ STATYBOS VIETA: Vaivorykštės g. 68A, Palanga (žemės skl. kad. Nr. 2501/0017:656).

STATINIŲ NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Projektuojamų pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (svečių namai).

PROJEKTUOTOJAS:

UAB „A22“, Liepų g. 48B, Klaipėda, tel. (8 616) 72219, el. p. a22architektai@gmail.com , projekto vadovas Aurelija Butrimavičienė

STATYTOJAS:

Fizinis asmuo H. T.

SUSIPAŽINDINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS:

iki 2022-01-14 darbo dienomis, I-IV 8:00-17:00 val., V 8:00-15:45val., adresu Vaivorykštės g. 68A, Palangoje, iš anksto susitarus tel. (8 616) 72219; taip pat Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt

PASIŪLYMUS TEIKTI:

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos el. p. a22architektai@gmail.com

VIEŠAS SUSIRINKIMAS ĮVYKS*:

2022 m. sausio 14 d. 16.30-17.30 val. Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, 4 aukšto fojė.

* jei tuo laiku bus draudžiamas susirinkimas dėl ekstremalios situacijos, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: meet.google.com/nnm-cgru-vah.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-12-30 15:06