Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus poilsio pastato Klaipėdos pl. 37, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus

2022-06-22

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Poilsio pastato, Palanga, Klaipėdos pl, 37, statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

1.       Statinio statybvietės adresas: Palanga, Klaipėdos pl. 37, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 2501/0035:10 Palangos m. k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 yra poilsio paskirties.

3.     Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –  rekreacinės teritorijos, gyvenamosios teritorijos, žemės sklypo naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

4.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

5.       Statytojas: P.U. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

6.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2022 m. nuo birželio   mėn. 21 d. iki liepos 13 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, tel. (8678)10636, arba internetinėje svetainėje  https://www.palanga.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/5958#c-158/t-924

7.       2022 m. nuo birželio mėn. 21 d. iki liepos 13 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. info@vakaruarchitektura.lt

8.       Viešas susirinkimas vyks 2022 liepos 13 d.(trečiadienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/71291178735?pwd=pwlsJeg7EVCorf96bY1jYPtkqkgJmA.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-06-22 09:21