Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad planavimo organizatoriaus sprendimu skelbiamas pakartotinis Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir žemės sklypo S. Nėries g. 37, 37A, Palangoje

2023-07-18

Informuojame, kad planavimo organizatoriaus sprendimu skelbiamas pakartotinis Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir žemės sklypo S. Nėries g. 37, 37A, Palangoje, detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44, valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g., Palangoje, svarstymas su visuomene. (TPD Nr. K-VT-25-21-37).

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-83.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų sujungimas, suformavimas, naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, ir žemės sklypo S. Nėries g. 37, 37A, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. 79 1.2 punktu, keitimai planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas - UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

2023 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (4.17E)-D3-1505 Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, laikinai einantis Direktoriaus pareigas, pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir žemės sklypo S. Nėries g. 37, 37A, Palangoje, detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44, valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g. koncepcijai.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-27 iki 2023-08-09 imtinai: internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected], informacija tel. Nr. (8 445) 78199, Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-07-27 iki 2023-08-09 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-08-10, 15 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-25-21-37) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-07-18 10:16