Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato Karvelyno g. 21C, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-01-23

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato Karvelyno g. 21C, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Poilsio paskirties pastato Karvelyno g. 21C,Palangoje, statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai

Pavadinimas: Poilsio paskirties pastato Karvelyno g. 21C, Palangoje, statybos projektas.

1. Statinio statybvietės adresas: Karvelyno g. 21C, Palanga.

2. Statinio paskirtis: Poilsio.

3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos; Žemės sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo);

4. Projektuotojo atstovas galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Rimvydas Kaušas, el. p.: Rimvydassk@gmail.com, tel.: 860349428.

Statinio architektas – Aldona Adomaitienė, el. p. aldonaadomaitiene@gmail.com

5. Statytojas: L. N.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai; 4 aukštas tel. 860349428,  laikas – nuo 2023-01-19 iki 2023-02-08. Darbo laikas: I-IV: 8.00-17.00; V: 8.00-15.45. Ir Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.Palanga.lt

7. Pasiūlymus projektuotojui galima teikti iki viešo susirinkimo dienos el. p.: Rimvydassk@gmail.com arba adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. 4 aukštas Rimvydo Kaušo projektavimo paslaugos patalpose.

8. Viešas susirinkimas vyks 2023-02-08 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

https://teams.live.com/meet/9418983243111

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-01-27 08:33