Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Plaušės g. 9/Alksnių g. 12, Palangoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Plaušės g.9, Palangoje. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-555.

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Plaušės g. 9/Alksnių g. 12, Palangoje, detaliojo plano...
2019-12-19

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Plaušės g. 9/Alksnių g. 12, Palangoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Plaušės g.9, Palangoje. Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-555.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu  Nr. A1-1291.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų keitimas, Palangos miesto tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 173 patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Rimantas Garolis, gyv. Plaušės g. 9, Palanga, telefonas +37069888182

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2019-12-19 11:07