Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje prie pastatų Ganyklų g. 34, Palangoje pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

2022-12-08

Informacija apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje prie pastatų Ganyklų g. 34, Palangoje, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-29 įsakymu A1-1705, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

PROJEKTO PAVADINIMAS: Žemės sklypo Ganyklų g. 34, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-29 įsakymu A1-1705, statybos ribos ir statybos zonos koregavimo projektas.

OBJEKTO ADRESAS: Ganyklų g. 34, Palanga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0025:97, Palangos m. k. v., unikalus Nr. 4400-5871-1694. Žemės sklypas yra 1.2483 ha ploto.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB „Palangos komunalinis ūkis“.

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: remgiamas žemės sklypo Ganyklų g. 34, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-29 įsakymu A1-1705, (TPDR Nr. T00087060) koregavimas, žemės sklype Ganyklų g. 34, Palangoje. Koreguojama statinių statybos riba ir zona. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Su projektu galima susipažinti nuo 2022-12-22 iki 2023-01-06 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštu administracija@palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com (prieš tai susitarus telefonu), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-02 iki 2023-01-06 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, ketvirtame aukšte, Vytauto g. 112, Palanga.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-12-08 11:32