Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Vaivorykštės g. 62B, 62C, 62D, Palangoje.

2021-12-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Viešbučių paskirties pastatų, adresu  Vaivorykštės g. 62B, 62C, 62D, Palangoje“, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis -kita, naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo Vaivorykštės g. 62B kadastrinis Nr. 2501/0017:521. Žemės sklypo Vaivorykštės g. 62C kadastrinis Nr. 2501/0017:520. Žemės sklypo Vaivorykštės g. 62D kadastrinis Nr. 2501/0017:525.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis -7.1. viešbučių paskirties (viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai), vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė Stasys Juška, vykdantis veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1099538, projekto vadovas: Stasys Juška, atestato Nr. A184.

Statytojai - MB „Aridas“, įmonės kodas 304030588, fizinis asmuo A. S.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt

arba adresu: M. Valančiaus g.21 Kaune ( UAB S. Juškos architektūros studija patalpose) darbo

dienomis 9.00- 18.00 val., iki 2021-12-27, iš anksto susitarus tel.: 8-687-95505.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:

stasysj1 @gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT- 44275 Kaunas, Stasiui Juškai, arba viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas numatytas 2021-12-27, 16.00 val. adresu: Vytauto g. 112 Palangoje, tačiau

LR paskelbtos ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius/susibūrimus viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-27, vaizdo konferencijos būdu, jungiantis per nuorodą 18 val.:

https://us04web.zoom.us/j/76812588341?pwd=MlRvTGRObTNMZ0RGbEpXMXpycnp1Zz09

Vadovaujantis skelbimo teikimo metu galiojančiais teisės aktais į savivaldybės patalpas galima patekti tik su galimybių pasu.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-12-07 14:02