Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pakoreguotą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje

2023-01-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje, (TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-166), pagal teritorijų planavimo komisijos narių – Aplinkos apsaugos agentūros 2022-12-09 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG254240.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: teritorija tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANO RENGIMĄ INICIJUOJA: E.P., L.V., L.M., I.E., C.E.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas Nr. A1-298 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje“, 2021-04-28 įsakymas Nr. A1-504 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, keitimas teritorijoje tarp Kregždžių, Jonpaparčio gatvės ir melioracijos griovio, Palangoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-01-04 13:31